Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě Borisi Dunajovi, IČO: 10730451 , zapsané v živnostenském rejstříku dne 01.04.2021 na Magistrátu města Ostravy (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • email
 • telefon

2. Jméno, příjmení, email a telefon v rámci odeslání kontaktního formuláře budou zprácovány za účelem obchodní činnosti (domluva spolupráce). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. 

3. Jméno, příjmení, email, telefon přijaté při odeslání komentáře budou uloženy po dobu existence komentáře plus až 6 měsíců na externím úložišti v podobě zálohy (než se záloha smaže). Uvedený email poslouží k ověření žádosti. Ke každému komentáři je dále ukládána IP adresa návštěvníka a řetězec user-agent (název a verze prohlížeče). Tyto dva údaje se používají k detekci spamu. 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na borisdunaj@gmail.com. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Webnode
 • GMail
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.